כניסה למערכת ניהול

כניסת משתמשים לאתר

התחייבויות שלנו כלפיכם

ההתחייבות
אתם ההורים מפקידים בידינו למשמרת את היקר לכם מכל.
אנו מחויבים לתת לכל ילד וילדה את מרב החום והאהבה.
לדאוג לחינוכו וקידומו בכל חמשת מימדי האישיות: הרגשי, הקוגניטיבי,המוסרי, החברתי והמוטורי.
כמו כן, אנו מתחייבים לשמור על  שלמו ביטחונו ובריאותו של ילדכם .
 אנו מבטיחים להיות קשובים לצרכי ילדכם ובקשתכם ההורים.