כניסה למערכת ניהול

כניסת משתמשים לאתר

נבקשכם ההורים

- נא לא למסור את קוד הגישה לאתר לזרים.
- אין להביא ילדים חולים לגן.
-אסור להכניס במבה או מוצרים מבוטנים לגן.
- נא בדקו אחת לשבוע את ראשי ילדכם ואם יש  צורך טפלו.
- וודאו כי השערים סגורים בצאתכם ובבואכם.
- נא לגזוז ציפורניים.
יש לדאוג  לתיק מסודר בכל יום כולל שקית לכביסה.
-לא ניתן ילדים לאחר אם  לא הודעתם על כך מראש.
 נא עדכנו אותנו אם יש שינוי בכתובת או במספר הטלפון.